'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.' verlengd!

vrijdag 15 december 2017 14:03

sfw1De tentoonstelling 'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig' in de eerste Kunsthal van Nederland, het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, wordt wegens succes verlengd tot en met 22 april 2018. Grote aantallen bezoekers van binnen en buiten Europa bezochten de tentoonstelling en toonden hun enthousiasme voor het relatief onbekende Rietveldpaviljoen, de enige nog in originele staat verkerende van de drie tentoonstellingspaviljoens die Rietveld in de jaren vijftig bouwde. De tentoonstelling sluit aan op het themajaar Mondrian to Dutch design, geeft hernieuwd betekenis aan het iconische Rietveldpaviljoen en legt daarbij de focus op de tijdgeest van de turbulente, naoorlogse jaren vijftig.

Voor Gerrit Rietveld gelden deze jaren vijftig als cruciale jaren. Na een moeilijke periode met slechts weinig opdrachten, krijgt Rietveld vanaf 1951 te maken met een herwaardering en hernieuwde nationale en internationale betekenis. Deze kentering volgt op de opdracht die Rietveld ontvangt om mee te werken aan een retrospectieve tentoonstelling over de kunststroming De Stijl in het Stedelijk in Amsterdam. De tentoonstelling maakt grote indruk en reist door naar Venetië en New York. Als gevolg van deze nationale en internationale herwaardering voor Gerrit Rietveld als architect en vormgever komen vanaf dat moment talloze publieke opdrachten uit binnen- en buitenland op hem af.

Rietveldpaviljoen De Zonnehof
Het Rietveldpaviljoen uit 1959 is een van de belangrijkste latere werken van architect Gerrit Rietveld. Het is een gerespecteerd voorbeeld van het functioneel, zakelijk bouwen van na de Tweede Wereldoorlog. Met zijn sobere, bijna Spartaanse trekken, onderscheidt het Rietveldpaviljoen zich internationaal om zijn ruimtelijke kwaliteiten. Rietveld ontwierp het gebouw destijds als tentoonstellingsruimte ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad Amersfoort, die in deze periode een grote moderniseringsslag maakte onder leiding van de ‘rode’ burgemeester Hermen Molendijk. Meer dan vijftig jaar fungeerde het Rietveldpaviljoen als hét centrum voor moderne kunst in Amersfoort, met talloze (inter)nationale exposities. Speciaal met het oog op de tentoonstelling ‘De stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ onderging het paviljoen een renovatie. Door de renovatie van en de aanleg van een park rondom het Rietveldpaviljoen staat het gebouw letterlijk in een ander daglicht en komen de ruimtelijke kwaliteiten weer optimaal tot hun recht.

sfw3rietveld

Tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’
De tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ onderstreept het tijdloze karakter van het Rietveldpaviljoen. Op een eigentijdse manier wordt een beeld geschetst van de bredere betekenis van Rietveld in de turbulente, naoorlogse jaren vijftig. De tijdgeest is opbouwend, maar tegelijkertijd ook gespannen. Internationale spanningen lopen op. Vanuit architectuur en interieur wordt de burger opgevoed in smaak, volgens de principes van het zogeheten Goed Wonen, waarbij Rietveld betrokken is. De tentoonstelling legt de relatie tussen het Amersfoortse Rietveldpaviljoen en zijn andere tentoonstellingspaviljoens uit de jaren vijftig, in Venetië en Sonsbeek. Ook andere ontwerpen van Rietveld uit de jaren vijftig staan centraal, zoals de Amersfoortse stoel, de Mondial en een remake van een vliegtuiginterieur van de Lockheed Electra. Een van de pronkstukken is een authentiek deel van de perskamer van Unesco in Parijs, die Rietveld in 1958 ontwierp.

sfw2rietveld

Ontwerpvisies studenten TU Eindhoven over toekomst Rietveldpaviljoen nu te zien!
In het Rietveldpaviljoen is eveneens een presentatie van ontwerpvisies met betrekking tot het Rietveldpaviljoen te zien van studenten van de TU Eindhoven.

Over FASadE
FASadE, Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort, brengt met een afwisselend programma architectuur en stedenbouw bij een breed publiek onder de aandacht. Het biedt een podium ter inspiratie, kennisuitwisseling en om te netwerken. Verder organiseert FASadE Architectuurcafés, tentoonstellingen, symposia, excursies, rondleidingen en geeft publicaties uit.

 

Klik hier om deze tentoonstelling in de Artifex agenda te bekijken

 

 

Fotografie: Bram Petraeus

Groepen & Zakelijk

Links

   
visa mastercard3

Artifex.nu is beveiligd met SSL voor veilig bestellen

^ Naar boven
Volg ons op twitter
'Like us' op facebook